Náš tip: Levné kuchynĕ od Oresi.
Ner micva

formát 115×170 mm
pevná vazba (V8b), 136 stran

ISBN 80-903587-5-6
Ukázka v PDF formátu
 
 

překlad a komentáře: Jan Divecký

doslov: vrchní rabín Karol E. Sidon

Spis rabi Löwa – Ner micva (Světlo příkazu) – se věnuje tématu osmidenního svátku Chanuka. Z Maharalova pohledu nebyly události Makabejského povstání izolovanou epizodou židovských dějin. Vždyť nic na světě se neděje náhodně, a tím méně pak události spjaté s židovským národem, Tórou a Chrámem. Jednotlivé, zdánlivě nesouvisející detaily skládá Maharal do celistvého obrazu, v němž ani ta nejmenší maličkost nenarušuje dokonalost řádu. Maharal před námi odkrývá velkolepý scénář, zakotvený již v okamžiku stvoření světa, a při hledání odpovědí na palčivé otázky se vydává k samotným kořenům judaismu, k tanachickým textům a jejich výkladům.

Text je rozdělen do základních osmi kapitol (svící), každá z nich je doplněna vysvětlujícím komentářem (šamašem). Opoznámkovaný překlad uzavřel vrchní zemský rabín K. E. Sidon doslovem, v němž se věnuje významu Maharala a jeho díla (součástí jsou jeho základní životopisná data a bibliografie). Texty jsou doplněny abecedně řazeným slovníkem vybraných pojmů.

Edice Sifrej Maharal

Ediční rada s čestným předsedou rav Jehošuou Davidem Hartmanem, ve složení rabín Karol Efrajim Sidon, rabín Menachem Kalchhaim a dr. Jan Divecký, si za svůj úkol vytkla výběr, překlad a postupné vydání vybraných Maharalových spisů v nakladatelství P3K.

Plánujeme, že přeložíme a vydáme následující Maharalovy knihy:

• Ner micva (o svátku Chanuka)
• výběr z Netivot olam (o etice judaismu)
• výběr z Derech chajim (komentář k Pirkej avot)
• výběr z Gvurot Hašem (o východu z Egypta)
• výběr z Necach Jisrael (o exilu a zničení Chrámu)
• výběr z Chidušej agadot (různé komentáře k Talmudu