maharal

Židovská mystika: Vstup do tajemného světa Kabbaly a židovské filozofie

Židovská mystika a Kabbala představují fascinující a tajemný svět, který se prolíná s židovskou filozofií a duchovním životem. Kabbalistická učení nabízejí hluboký vhled do povahy Boží existence, stvoření světa a role člověka v tomto procesu. Prozkoumání židovské mystiky může poskytnout cenný kontext pro porozumění židovské tradici a obohatit duchovní život jednotlivců, kteří se s ní setkávají.
pokračování

Co je to golem. Legenda nebo skutečnost?

Golem (hebrejsky גולם) je v židovské mystice člověkem oživená socha. Takovýchto golemů je známo poměrně dost a ačkoli si golema většina lidí představuje jako oživenou sochu s podobou člověka, může mít i jinou podobu.
pokračování

Kdo je Maharal – Rabi Jehuda Löwy ben Becalel?

Jehuda Löwy (Liva) ben Becalel (kolem 1525–1609) byl židovský rabín a učenec, talmudista, filozof, kabalistický učenec a pedagog, jenž působil jako vrchní moravský zemský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze za vlády Rudolfa II.
pokračování
Tvorba webových stránek: Webklient