maharal

Maharal Institut Praha

Od židovského nového roku (Roš Hašana, 23.–24. září 2008) začal v Praze pracovat Maharal Institut – škola, která bude připomínat odkaz legendárního rabiho Löwa. Otevření Maharal Institutu je nadmíru důležitá věc, potvrdila to i přítomnost aškenázského nejvyššího rabína Izraele Yona Metzgera, který se slavnostního otevření zúčastnil mimo jiné i s izraelským velvyslancem Yaakovem Levym a předními evropskými rabíny. Zakladateli institutu jsou lidé z centra Chabad, které vede rabi Manis Barash.

Co je úkolem institutu? Bude v něm nyní studovat 10 mladých mužů, kteří se vydali na dráhu rabína. V institutu budou studoval nejen Maharalovo dílo, ale i odkaz jeho žáků. Institut bude navíc pořádat přednášky a semináře významných rabínů a vědců a bude se zabývat i vydavatelskou činností.

Tvorba webových stránek: Webklient