maharal

Cesta života

Výstava pořádaná Židovským muzeem v Praze
a Správou Pražského hradu k 400. výročí úmrtí rabiho Löwa 
 
Císařská konírna Pražského hradu
5. srpna – 8. listopadu 2009
 
Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause,
ministra kultury České republiky Václava Jehličky a primátora hl. města Prahy Pavla Béma

V roce 2009 uplyne 400 let od úmrtí věhlasného rabína Jehudy Levy (Löwa) ben Becalela, známého v židovském světě pod hebrejským akronymem Maharal. Náboženský, pedagogický a filosofický odkaz tohoto učence zůstává dodnes živý a inspirující. Zmíněné výročí, které připadne na 7. září, bude proto vzpomínáno na celém světě. Ústředním místem oslav se stane Praha, kde je slavný učenec pohřben. Židovské muzeum v Praze za podpory Správy Pražského hradu přichází při této příležitosti s ideou velké reprezentativní výstavy Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609).
 
Výstava zachytí jak Maharalův život a dílo, tak obraz, jaký si o tomto učenci utvořili jeho současníci a následující generace. Jen stěží lze najít jinou osobnost, ke které by se hlásilo tak pestré společenství ctitelů, lidí s výrazně odlišnou náboženskou, filosofickou a kulturní orientací. Rozpor mezi historickým Maharalem a jeho převažujícím soudobým obrazem je propastný. Tato skutečnost je natolik významná, že poslouží jako základ koncepce výstavy. Pojetí Maharala jako zosobnění tajuplnosti ghetta, divotvůrce, matematika a tvůrce umělé bytosti není sice historicky oprávněné, poskytlo však přebohatou inspiraci nejen literatuře, ale i dramatickému a výtvarnému umění. Své právo na existenci má historický i vysněný Maharal. Výstava bude mít dvě hlavní části: první bude věnovaná historickému Maharalovi a autentickým tradicím s ním spojeným, druhá Maharalovu odkazu a původu legend spjatých s jeho jménem. Výstava rovněž zahrne vývoj pražského ghetta a židovského hřbitova v době rabiho Löwa.

K výstavě Cesta života, pojmenované po jednom z děl Maharala (Derech chajim), chystáme řadu doprovodných programů. Od 3. června do 4. října 2009 se připravuje v muzejní Galerii Roberta Guttmanna interaktivní instalace Golem výtvarníka Petra Nikla. V prostoru Síně pod Plečnikovými schody na Pražském hradě bude uveden projekt německého intermediálního umělce Joachima Seinfelda CAMERA LUCIDA. Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia navíc vydáme k výstavě rozsáhlý doprovodný katalog v české a anglické verzi.

Již nyní Židovské muzeum k významnému jubileu vydalo nástěnný kalendář na židovský rok 5769 s barevnými kresbami amerického výtvarníka Marka Podwala, které se vztahují k životu rabiho Löwa a legendám s ním spjatým. Hebrejsko-anglický kalendář má 16 listů pro měsíce od září 2008 do prosince 2009. K výstavě jsme rovněž připravili speciální webovou stránku www.jewishmuseum.cz/maharal, kde budeme průběžně informovat o průběhu příprav výstavy. 

Zdroj: Tisková zpráva Židovského muzea

Tvorba webových stránek: Webklient